HaynesPro


От момента на основаването си през 1995г., HaynesPro - позната още под името Vivid Automotive Data & Media BV – е фокусирана върху предоставянето на технически данни от автомобилната индустрия във електронен формат на Европейския пазар за следпродажбен сервиз и обслужване.

От 2008 г. тези данни присъстват в базата данни на HaynesPro WorkshopData, във вид на интегрирани решения предоставени на клиентите, чрез услуги за обмен на данни. Днес, нашите клиенти и партньори предлагат нашите автотехнически данни на различни потребители чрез онлайн решения. Услугите за обмен на данни, в комбинация с нашата богата автотехническа база данни, позволяват на нашите клиенти и партньори да създават решения по поръчка и да ги остойностяват за техните конкретни потребители.
Също така предлагаме и самостоятелно приложение с модерен и интуитивен потребителски интерфейс. Той е проектиран за използване на настолни компютри и таблети, като е представен по начин, който е определян от механиците, като много лесен за употреба. Дизайнът позволява персонализиране на данните и дори да се използват елементи от тях в конкретни решения, каквито са диагностичните устройства.
Тези и други услуги на HaynesPro помагат на нашите клиенти да реализират пълния си потенциал. На практика потенциалът на данните на HaynesPro е ограничен само от въображението.
През 2016 г.  Haynes Publishing Group придобива OATS Ltd, която сега се управлява като част от HaynesPro под ръководството на генералния директор Peter van der Galiën . OATS разработи подробна база данни за оборудване и смазочни материали, която подпомага клиентите по цялата верига за  доставка и продажба на смазочни материали. Клиентите варират от производители на оригинални части за вграждане, петролни компании и дистрибутори на смазочни материали до крайни потребители като автосервизи, продавачи на авточасти и др.

Увеличете ефективността на Вашия автосервиз, чрез използване на техническите данни на HaynesPro.

Техническите данни на HaynesPro се използват от различни отрасли на автомобилната индустрия, като дистрибутори на авточасти, производители на авточасти, производители на диагностично обурудване, фирми с голям собствен автопарк и др. Данните, които ползват не винаги са познати, като данни на HaynesPro. Дори и името на компанията да не Ви е познато е възможно вече да сте запознати с  тези технически данни.

Сервизите обикновено имат достъп до данните ни, чрез порталния интерфейс на HaynesPro или чрез онлайн каталог на дистрибутор на авточасти. В зависимост от лицензираните модули - Tech, Electronics или Smart, сервизите имат достъп до база от данни  (голяма част от тях са получени от 53 производители на оригинално вграждане). Базата данни включва времена за ремонт, технически схеми, електросхеми, кодове за неизправности с обяснения за ремонт, както и общи и необичайни неизправности с ремонтни решения. Цялата тази информация, бързо и лесно достъпна , е от полза за бизнеса, чрез увеличаване на ефективността и рентабилността, намаляване на времето за откриване на проблеми и бързото им рарешаване. Програмата за интегрирани стойности изчислява времето за ремонт и разходите за части, за да се получи ясна и точна предварителна оферта за клиента.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ИЗДАТЕЛИ НА АВТОМОБИЛНИ ДАННИ
 
HaynesPro е член на Европейската асоциация на независимте издатели на автомобилни данни (ADPA). ADPA има за цел да осигури справедлив достъп до автомобилни данни и информация и да осигури конкурентни рамкови условия за независимите издатели на данни. Това ще позволи на издателите да проектират и предоставят конкурентни и иновативни  продукти и услуги за различни марки автомобили на операторите на автомобилния пазар, с което да се даде възможност за конкурентен избор на автомобилните потребители и фирмите поддържащи техните автомобили.

СЕРТИФИЦИРАНЕ ISO14001

Следвайки корпоративното убеждение на Haynes Publishing Group ние в HaynesPro се ангажираме да минимизираме въздействието, което нашите операции оказват върху околната среда. Това започва с нашите местни офиси, където сме намалили значително нашите отпадъци, емисии и консумация на енергия. Вярваме, че цифровите продукти, които правим, като сравнително малка компания, имат голямо глобално въздействие, тъй като тези продукти се използват от много компании и хора по целия свят. Вземете например нашите продукти VESA и ProFIT, които правят ненужно използването на хартия. Това са малки промени, които в голям мащаб ни помагат да направим нашия свят малко по-добър.

СЕРТИФИЦИРАНЕ ISO9001

През 2016 г. отдела за данни на HaynesPro получи сертификат ISO9001 за отлично управление на качеството. ISO 9001 демонстрира способността ни да осигуряваме последователно продукти и услуги, които отговарят на клиентските изисквания, както и  на законовите и регулаторни такива. Той има за цел също така да повиши удовлетвореността на клиентите, чрез ефективното прилагане на системата, включително процесите за нейното подобряване  и гарантиране на съответствие с клиента и прилагане на законовите и регулаторни изисквания.
 
HaynesPro обслужва автомобилния следпродажбен пазар, чрез WorkshopData™ - многоезична база  данни с голям обем, базирана на информация от OEM за леки, лекотоварни  и тежкотоварни автомобили.

Модули предлагани HeynesPro

Намалява времето за установяване на проблем, чрез предоставяне на известни такива, като предлага инструкции за ремонт получени от производители и специалисти от бранша.

Съдържа:
– Познати корекции и съвети (SmartCASE ™)
– Технически сервизни бюлетини (SmartFIX™)
– Гаранциони сервизни бюлетини за изтегляне на модели от пазара (базирани на ОЕ  данни)

Този модул за електронни системи включва VESA Mk II, уникален инструмент, който ръководи механиците за бързата и точна идентификация на системните и компонентните грешки.

Съдържа:
– VESA™ Mk II (Направляваща диагностика)
– Електрически схеми свързани с комфорта
– Предпазители(бушони) и релета

HeynesPro VESA™ Mk II
/ Vehicle Electronics Smart Assistant - Интелигентен помощник за автомобилна електроника/
HeynesPro VESA™ е иновативен инструмент за диагностика на автоелектроника.
Използвайки данни, извлечени от CAN-Bus системата на автомобила, VESA помага на механиците да диагностицират кодовете за неизправност и съставляващите ги грешки. Модулът, използва интелигентнa  диагностикa стъпка по стъпка и създава локални, компонентни диаграми от "мрежовия списък" и автоматично генерира специфични по тип диагностични решения, чрез които кодът за неизправност дефинира най -логичния път за диагностика.
 
Бърз и лесен достъп интуитивна и съществена техническа информация .

Съдържа:
– Идентификационни данни
– Поддръжка
– Данни за настройка
– Смазочни материали и течности
– Ръководства за ремонт
– Гаранциони сервизни бюлетини за изтегляне на модели от пазара (базирани на ОЕ  данни)
– Времена за ремонт
– Технически графики
 
СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА АВТОСЕРВИЗИ

WorkshopData™ Car SET - Пакет за леки и лекотоварни автомобили, който включва всички модули – Smart, Electronics и Tech

WorkshopData™  Car edition - Business pack - Пакет за леки и лекотоварни автомобили, който включва модулите – Electronics и Tech

WorkshopData™  Truck edition - Business pack* - Пакет за тежкотоварни автомобили, който включва модулите – Electronics и Tech

WorkshopData™  Truck edition - LCV - Пакет за лекокотоварни автомобили – допълнение към пакет WorkshopData™  Truck edition - Business pack

* Пакет за тежкотоварни автомобили WorkshopData™  TruckSET , който включва модулите – Smart, Electronics и Tech ще бъде наличен през 2018г.

* Всеки един от закупените пакети може да бъде използван на още три работни места, в рамките на една локална мрежа.

Брошурата можете да разгледате в този файл -> haynesprocarset_bg.pdf